Hengelose Ondernemers Vereniging

Spalstraat 11, 7255 AA Hengelo Gld.

Secretariaat T: (0314) 631882

E-mail: info@hov-hengelo.nl

HOF after movie

Succesvolle aftrap eerste HOF evenement in Hengelo Gld

Woensdag 11 september is het eerste HOF (Hengeloos Ondernemers Feest) van start gegaan.

Met een opkomst van maar liefst meer dan 75 ondernemers, uit zeer diverse disciplines kan de HOV meer dan tevreden zijn.

Het doel van deze avond; nieuwe verbinden zoeken, oude verbindingen opfrissen en op een ongedwongen manier kennis maken en met elkaar onder het genot van hapjes en drankjes praten over hoe we Hengelo op de kaart kunnen houden op het gebied van detailhandel, tourisme, infrastructuur, locale behoeftes, kansen benutten  en hoe we dit samen kunnen verbeteren. Onderlinge samenwerkingen en betrokkenheid waren hierin sleutelwoord. 

Organisator en HOV bestuurslid Martine Hendriksen trapte de avond af met een korte uitleg waarom dit zo belangrijk is voor Hengelo, wat de rol van de HOV is, waarna Carolien Beijer (N2siast), afgevaardigd door de Gemeente Bronckhorst een korte introductie gegeven met betrekking tot het project 'Hengel Mien Dorp'. Na een kort voorstelrondje draaide Dj Jordy de volumeknop wat hoger.

Het HOV bestuur vindt het eerste HOF evenement een succes; 

Ondernemers hebben elkaar niet alleen beter leren kennen, maar een aantal  hebben elkaar ook echt gevonden'. Kortom een zeer geslaagde avond wat zeker vraagt om een vervolg.